ذهن جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال

ذهن: جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال میانسالی استان گیلان قاتل سریالی

گت بلاگز اخبار پزشکی واکسن شخصی ضد سرطان ساخته شد

گروهی از محققان واکسن شخصی سازی شده است ای جهت درمان سرطان ساخته اند که سیستم ایمنی گسترده ضد توموری ایجاد می کند. 

واکسن شخصی ضد سرطان ساخته شد

واکسن شخصی ضد سرطان ساخته شد

عبارات مهم : ایمنی

گروهی از محققان واکسن شخصی سازی شده است ای جهت درمان سرطان ساخته اند که سیستم ایمنی گسترده ضد توموری ایجاد می کند.

به گزارش مهر به نقل از ساینس دیلی، نوع جدیدی از واکسن شخصی سازی شده است سرطان در آزمایش های کلینیکی نتیجه های نویدبخشی داشته است.

این واکسن با همکاری محققان دانشگاه پنسیلوانیا و انستیتو تحقیقات سرطان لودویگ در سوئیس ساخته شده است است.

واکسن شخصی ضد سرطان ساخته شد

این واکسن از سلول های سیستم ایمنی بدن بیمار گرفته می شود و در آزمایشگاه با محتویات سلول های تومور بیمار ترکیب و سپس به بدن وی تزریق می شود تا تصویر العمل وسیع تری را در سیستم ایمنی فرد ایجاد کند.

این آزمایش روی بیمارانی با سرطان پیشرفته تخمدان انجام شد. نشانه از انجام آن نیز بررسی ایمنی و توانایی انجام این درمانی بود. به هرحال نشانه هایی واضح از موثربودن این واکسن نیز به چشم می خورد. در حدود نیمی از بیماران واکسن شده است نشانه هایی از تصویر العمل های آنتی تومور T-cell آشکار شد. افرادی با چنین تصویر العمل هایی مدت وقت طولانی تری بدون رشد تومور زنده ماندند.

گروهی از محققان واکسن شخصی سازی شده است ای جهت درمان سرطان ساخته اند که سیستم ایمنی گسترده ضد توموری ایجاد می کند. 

حتی یک بیمار دوسال بعد از تزریق واکسن از بیماری پاک شده است بود و ۵ سال بی نیاز از درمان بود.

جانوس تانی محقق ارشد این پروژه می گوید: به نظر می رسد این واکسن جهت بیماران خطری ندارد و یک سیستم ایمنی گسترده ضد توموری ایجاد می کند.

در این آخرهای تلاش های زیادی جهت تولید واکسن های ضدسرطان انجام شده است که زیاد آنها روی تولید واکسنی متمرکز هستند که بتواند نشانه مهم تومور را شناسایی کند. این روش، تضمین می کند که واکسن، توانایی حمله به زیاد تومورها را داشته باشد ولی به تومور خاصی تخصیص داده شده است ندارد و جهت هر تومور متفاوت خواهد بود.

واکسن شخصی ضد سرطان ساخته شد

هر واکسن جهت هر بیمار شخصی سازی می شود و جهت این منظور از تومور سرطانی در بدن بیمار استفاده می کند که جهش های مخصوص خود را دارد و به همین علت تصویر العمل خاصی در سیستم ایمنی ایجاد می کند. همچنین این واکسن می تواند تصویر العمل سیستم ایمنی در برابر صدها یا هزاران تومور را عوض کردن دهد.

درهر حال این پژوهش روی بیماران مبتلا به سرطان تخمدان تمرکز کرد که درمان آن بسیار سخت هست. درمان این بیماران، مشمول بر جراحی بعد از شیمی درمانی بود. هرچند به طور معمول نتیجه درمان در شروع خوب به نظر می رسد، بیماری این افراد عود کرد و در برابر درمان، مقاومت نشان می شود.

گروهی از محققان واکسن شخصی سازی شده است ای جهت درمان سرطان ساخته اند که سیستم ایمنی گسترده ضد توموری ایجاد می کند. 

به هرحال با این که قرار بود این پژوهش، تنها نوع درمان شخصی سازی شده است را تشخیص دهد، نتیجه های مثبت بودند و پژوهشگران باور دارند که این روش درمانی، ظرفیت بسیار بالایی دارد.

هر تومور، جهش های خودش را دارد که آن را منحصربه فرد می سازد. این واکسن به خصوص، “واکسن کل تومور”(whole-tumor vaccine) نام دارد لیکن به جای اینکه تنها ناحیه ای از تومور را نشانه قرار دهد، صدها یا شاید هزاران بار به نواحی گوناگون آن، حمله می کند.

واکسن شخصی ضد سرطان ساخته شد

واژه های کلیدی: ایمنی | تصویر | تومور | سیستم | درمانی | بیماری | درمان سرطان | شیمی درمانی | سرطان تخمدان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs