ذهن جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال

ذهن: جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال میانسالی استان گیلان قاتل سریالی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی برخورد امنیتی راهکار مقابله با شبهه‌های فکری نیست/ نباید به زندگی شخصی مردم کاری داشت ، علوی

وزیر اطلاعات گفت: برخورد امنیتی با شبهه‎های عقیدتی و فکری موجب استحکام آن و تعصب طرفدارانش می‎شود و نتیجه مورد نیاز را ندارد.

برخورد امنیتی راهکار مقابله با شبهه‌های فکری نیست/ نباید به زندگی شخصی مردم کاری داشت ، علوی

علوی: برخورد امنیتی راهکار مقابله با شبهه های فکری نیست/ نباید به زندگی شخصی مردم کاری داشت

عبارات مهم : امنیت

وزیر اطلاعات گفت: برخورد امنیتی با شبهه‎های عقیدتی و فکری موجب استحکام آن و تعصب طرفدارانش می‎شود و نتیجه مورد نیاز را ندارد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سیدمحمود علوی در مجمع طلاب و فضلای استان فارس مقیم قم با اشاره به هجمه گسترده دشمن های علیه دین مبین اسلام، افزود: جهت برخورد با شبهه های فکری باید از قدرت منطق و ادبیات مبتنی برحسن خلق و واکنش‌ها حکیمانه همراه با مهر و دوستی استفاده کرد.

برخورد امنیتی راهکار مقابله با شبهه‌های فکری نیست/ نباید به زندگی شخصی مردم کاری داشت ، علوی

اهم بیانات وزیر اطلاعات به شرح زیر است:

دعوت پرخاشگرانه به دین و تعالیم دینی با ادبیات نامناسب نتیجه معکوس دارد، اساس حرکت نظام اسلامی واکنش‌ها مبتنی بر ارزش های اخلاقی است و با استفاده از شیوه های مناسب رفتاری می توان درانجام فعالیت های مادی و معنوی موفق بود. روحانیان در تبلیغ معارف دینی جایگاه رفیعی دارند که باید قدر این موقعیت ممتاز را درتمام لحظه ها جهت تاثیرگذاری زیاد در جامعه دانست. امروز داشتن اخلاق خردمندانه و دانش روشن جهت تبلیغ دین و مذهب امری مهم هست، آیا که اکنون آسیب هایی که دین مردم را ترساندن می کند، کم نیستند.

وزیر اطلاعات گفت: برخورد امنیتی با شبهه‎های عقیدتی و فکری موجب استحکام آن و تعصب طرفدارانش می‎شود و نتیجه مورد نیاز را ندارد.

امنیت نعمت ناشناخته ای است که اساس شکوفایی کشور در عرصه های علمی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی را فراهم می سازد. اگر در جامعه ای امنیت نباشد در دل مردم عقده جای می گیرد و خروجی آن به تکبر و عقده گشایی می انجامد، ولی اگر انتقادها به صورت مودبانه مطرح شود و بستر پذیرش نقدهای سازنده وجود داشته باشد، ناهنجاری ها از بین رفته و واکنش‌ها کریمانه در جامعه گسترش می یابد و موجب رشد و تعالی آن می شود.

احساس امنیت روانی از امنیت فیزیکی مهم تر هست، ارزش حفظ حرمت و آبروی افراد از ایجاد امنیت فیزیکی بالاتر است و همه دستگاه های متولی باید احساس داشتن چنین امنیتی را در جامعه تقویت کنند.

حساب کسانی را که علیه نظام و مردم دست به ماشه برده اند از دیگران جدا هست. باید با دشمن های به مشکل برخورد کرد ولی با کسانی که در درون نظام قرار دارند با عطوفت و مهربانی برخورد شود. اکنون وزارت اطلاعات ارتباط با مراکز تخصصی جهت برخورد مستدل و منطقی با نحله های فکری و عقیدتی را جزو راهبردهای خود قرار داده است و برمبنای شرع عمل می کند.

برخورد امنیتی راهکار مقابله با شبهه‌های فکری نیست/ نباید به زندگی شخصی مردم کاری داشت ، علوی

مردم باید با شنیدن اسم وزارت اطلاعات و حراست ها آرامش پیدا کنند و متخلفان به هراس بیافتند. در اقدام های امنیتی و اطلاعاتی باید واقع بینانه عمل کرد و کاری به زندگی شخصی مردم نداشت؛ نیت خوانی در پرسشها امنیتی ممنوع هست. با آمیختن تدابیر امنیتی و اخلاقی، اقدام های سنگین به آسانی برطرف می شود و دستگاه اطلاعاتی امروز حکیمانه و با تدبیر پرسشها کشور را حل می کند.

واژه های کلیدی: امنیت | تبلیغ | زندگی | برخورد | اطلاعات | اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs