ذهن جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال

ذهن: جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال میانسالی استان گیلان قاتل سریالی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا تصویر العمل افکار عمومی به آزاده نامداری بی‌رحمانه است؟ / صادق زیباکلام

جامعه ما دچار بیماری هست. اینکه کشف حجاب یک نفر موردتوجه مردم و افکار عمومی قرار گیرد این خیلی نشانه خوبی نیست. یکی از بااهمیت ترین پرسشها حفظ حریم شخصی و زندگی

آیا تصویر العمل افکار عمومی به آزاده نامداری بی‌رحمانه است؟ / صادق زیباکلام

صادق زیباکلام: آیا تصویر العمل افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟

عبارات مهم : تصویر

جامعه ما دچار بیماری هست. اینکه کشف حجاب یک نفر موردتوجه مردم و افکار عمومی قرار گیرد این خیلی نشانه خوبی نیست. یکی از بااهمیت ترین پرسشها حفظ حریم شخصی و زندگی افراد هست. به نظر می رسد این اصل خیلی جهت جامعه ما محترم نیست و به رسمیت آشنا نمی شود. ما حق نداریم وارد حوزه شخصی افراد شویم. حوزه شخصی افراد محترم است مشروط بر اینکه قانون نقض نشود.

آیا تصویر العمل افکار عمومی به آزاده نامداری بی‌رحمانه است؟ / صادق زیباکلام

خلاصه گفت وگوی صادق زیباکلام با فرارو :

*متأسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیرازآن خود واقعی خود باشند. اگر زن نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این تصویر العمل بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.

جامعه ما دچار بیماری هست. اینکه کشف حجاب یک نفر موردتوجه مردم و افکار عمومی قرار گیرد این خیلی نشانه خوبی نیست. یکی از بااهمیت ترین پرسشها حفظ حریم شخصی و زندگی

*نامداری احتمالاً مجبور بوده است به خاطر موقعیت شغلی اش و جهت خوشایند جایی که در آن کار می کند، خود را آن چیزی که نیست نشان دهد. غافل از اینکه اگر مشخص شود تظاهر می کند جامعه به او رحم نمی کند. بسیاری از حملات به او ازاین جهت است که با تظاهر کردن و ریاکاری تلاش کرده است امتیازاتی به دست آورد. این ناهنجاری دیگری است که متأسفانه در جامعه ما وجود دارد. افراد تظاهر می کنند به چیزی که نیستند تا امتیازی به دست آورند.

*فضای مجازی و اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … در این گونه موارد و یا در مواردی همچون فساد، تاریکخانه اشباح را روشن می کند و بیماری های جامعه را به ما نشان می دهد.

*دلیل این گونه افشاگری ها و بازتاب گسترده و تصویر العمل منفی جامعه تظاهر و ریاکاری در بعد زمینه آن هست. اگر صادق زیباکلام خود را نماز شب خوان معرفی کند و بعد معلوم شود شرب خمر کرده هست، جامعه تصویر العمل نشان خواهد داد؛ ولی همین صادق زیباکلامی که می بینید و می شناسید شرب خمر کند موجی به وجود نمی آید، فقط عده ای اصولگرا می گویند ما از اول می دانستیم که او این گونه هست؛ ولی عامه مردم حتی ممکن است از حریم صادق زیباکلام دفاع کنند، چراکه تظاهر و ریاکاری در کار نبوده است.

آیا تصویر العمل افکار عمومی به آزاده نامداری بی‌رحمانه است؟ / صادق زیباکلام

واژه های کلیدی: تصویر | آزاده نامداری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs