ذهن جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال

ذهن: جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال میانسالی استان گیلان قاتل سریالی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی رئیس پارلمان عربی کشور عزیزمان ایران را ترساندن منطقه خواند

رئیس پارلمان عربی مدعی شد که کشور عزیزمان ایران تهدیدی جهت امنیت منطقه به شمار می‌رود و باید دخالت‌های خود در امور داخلی کشورهای منطقه را متوقف کند.

رئیس پارلمان عربی کشور عزیزمان ایران را ترساندن منطقه خواند

رئیس پارلمان عربی کشور عزیزمان ایران را ترساندن منطقه خواند

عبارات مهم : امنیت

رئیس پارلمان عربی مدعی شد که کشور عزیزمان ایران تهدیدی جهت امنیت منطقه به شمار می رود و باید دخالت های خود در امور داخلی کشورهای منطقه را متوقف کند.

به گزارش ایسنا به نقل از الوصال، مشعل السلمی، مدیر پارلمان عربی در دیدار با سفیران کشورهای عربی در بحرین در ادامه اتهام زنی های بعضی مقامات عربی بعد از برگزاری نشست ریاض یک بار دیگر مدعی شد که کشور عزیزمان ایران تهدیدی جهت امنیت منطقه به شمار می رود و نقش سازنده ای در ایجاد گروهک های تروریستی در کشورهای عربی و دادن اسلحه به آن ها دارند.

رئیس پارلمان عربی کشور عزیزمان ایران را ترساندن منطقه خواند

وی هم چنین مدعی شد: کشور عزیزمان ایران با نشانه از هم پاشیدن جوامع عربی و تضعیف حکومت های عربی در منطقه تفرقه افکنی می کند.

السلمی در ادامه اظهارارت خلاف واقع خود گفت: حقیقتی وجود دارد که باید کشور عزیزمان ایران آن را بفهمد، آن حقیقت این است که کشور عزیزمان ایران نمی تواند دنیا عرب را از بین ببرد، همان گونه که کشورهای عربی تلاش نمی کنند تا کشور عزیزمان ایران را از بین ببرند.

رئیس پارلمان عربی مدعی شد که کشور عزیزمان ایران تهدیدی جهت امنیت منطقه به شمار می‌رود و باید دخالت‌های خود در امور داخلی کشورهای منطقه را متوقف کند.

به گزارش ایسنا، این ادعاها در حالی مطرح می شود که بیش تر کشورهای عربی خواهان ایجاد تنش با کشور عزیزمان ایران و تخریب وجهه آن در منطقه هستند و در تمام نشست هایشان کشور عزیزمان ایران را به ناامنی در متهم می کنند. در عین حال مقامات کشور عزیزمان ایران همواره تاکید می کنند که جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هیچ گونه دخالتی در امور داخلی دیگر کشورها ندارد و خواهان ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه است.

این کشورهای در حالی کشور عزیزمان ایران را به ناامنی در منطقه متهم می کنند که به کشتار زنان و کودکان بی گناه در یمن و بحرین اقدام می کنند.

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | بحرین | ایجاد گروه | کشورهای عربی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs