ذهن جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال

ذهن: جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال میانسالی استان گیلان قاتل سریالی

گت بلاگز اخبار اجتماعی چگونگی شکایت از تخلفات موسسات مالی ، قوه‌قضاییه به ماجرای موسسات مالی و اعتباری ورود کرد

رییس قوه قضاییه بخشنامه چگونگی پیگیری به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری را ابلاغ کرد. 

چگونگی شکایت از تخلفات موسسات مالی ، قوه‌قضاییه به ماجرای موسسات مالی و اعتباری ورود کرد

قوه قضاییه به ماجرای موسسات مالی و اعتباری ورود کرد/ چگونگی شکایت از تخلفات موسسات مالی

عبارات مهم : اعتبار

رییس قوه قضاییه بخشنامه چگونگی پیگیری به شکایات علیه شرکت های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری را ابلاغ کرد.

تسنیم نوشت: در ابلاغیه رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور آمده است: نظر به هماهنگی های مورد نیاز در مورد چگونگی پیگیری به شکایات علیه شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات مالی و اعتباری، بدینوسیله مقرر می شود، دادستان های سراسر کشور مکلفند در پیگیری به پرونده های این موسسات هماهنگی مورد نیاز را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند.

چگونگی شکایت از تخلفات موسسات مالی ، قوه‌قضاییه به ماجرای موسسات مالی و اعتباری ورود کرد

دادستان محترم کل کشور با هماهنگی روسای محترم کل دادگستری استان ها، مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و می بایستی گزارش موردی از کارها بعمل آمده را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کند.

واژه های کلیدی: اعتبار | چگونگی | هماهنگی | سراسر کشور | قوه قضاییه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs